» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Aktuality » Doplňujúca skúška » Termíny na rok 2018

Termíny na rok 2018

Oznamujeme termíny konania doplňujúcej skúšky na rok 2018 pre tieto povolania:

Lekár

Termín konania: október 2018
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta, podrobnosti TU

Zubný lekár

Termín konania: október 2018
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta, podrobnosti TU

Farmaceut 

Termín konania: 22. novembra 2018
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta, podrobnosti TU

Psychológ

Termín konania: termín a miesto konania budú upresnené
Miesto konania: 

Fyzioterapeut (vysokoškolské vzdelanie I. stupňa)

Termín konania: 3. októbra 2018
Miesto konania: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta zdravotníctva, podrobnosti TU

Sestra (vyššie odborné vzdelanie)

Termín konania:

21. júna 2018
7. novembra 2018

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU

Farmaceutický laborant 

Termín konania: 

21. júna 2018
7. novembra 2018

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU

Zubný technik

Termín konania: 18. septembra 2018
Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Košice, podrobnosti TU

Zubný asistent

Termín konania: 9. októbra 2018
Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava, podrobnosti TU 

Zdravotnícky asistent 

Termín konania: 

21. júna 2018
7. novembra 2018

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU

Presné dátumy termínov doplňujúcej skúšky budú zverejnené 60 dní pred konaním skúšky v zmysle § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a doplnení niektorých predpisov. 

Termíny pre ostatné zdravotnícke povolania budú zverejňované priebežne počas roka.