» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Aktuality » Doplňujúca skúška » Termíny na rok 2018

Termíny na rok 2018

Oznamujeme termíny konania doplňujúcej skúšky na rok 2018 pre tieto povolania:

Lekár

Termín konania: 22. - 23. marca 2018
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine, podrobnosti TU 

Termín konania: október 2018
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zubný lekár

Termín konania: 5. - 6. apríla 2018
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine, podrobnosti, podrobnosti TU

Termín konania: október 2018
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Farmaceut 

Termín konania: marec 2018
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave

Termín konania: október 2018
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave

Sestra (vyššie odborné vzdelanie)

Termín konania:

21. marca 2018
21. júna 2018
7. novembra 2018

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU

Farmaceutický laborant 

Termín konania: 

21. marca 2018
21. júna 2018
7. novembra 2018

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU

Zdravotnícky asistent 

Termín konania: 

21. marca 2018
21. júna 2018
7. novembra 2018

Miesto konania: Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU

Presné dátumy termínov doplňujúcej skúšky budú zverejnené 60 dní pred konaním skúšky v zmysle § 18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zmene a doplnení niektorých predpisov. 

Termíny pre ostatné zdravotnícke povolania budú zverejňované priebežne počas roka.