» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Aktuality » Doplňujúca skúška » Termíny na rok 2017

Termíny na rok 2017

Oznamujeme termíny konania doplňujúcej skúšky na rok 2017 pre tieto povolania:

Marec:

Lekár - termín konania 14. marca 2017, miesto konania Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podrobnosti TU 
Zubný lekár - termín konania 27. - 28. marca 2017, miesto konania Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, podrobnosti TU

Apríl:

Farmaceut - termín konania 5. apríla 2017, miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave, podrobnosti TU
Zdravotnícky asistent - termín konania 4. - 5. apríla 2017, miesto konania Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU

Júl:

Zdravotnícky asistent - termín konania 3. - 4. júla 2017, miesto konania Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU
Farmaceutický laborant - termín konania 3. - 4. júla 2017, miesto konania Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU

Október:

Lekár - termín konania 23. - 25. októbra 2017, miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave, podrobnosti TU
Zubný lekár - termín konania 23. - 25. októbra 2017, miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave, podrobnosti TU

November:

Zdravotnícky asistent - termín konania 7. - 8. novembra 2017, miesto konania Stredná zdravotnícka škola Trnava, podrobnosti TU
Farmaceut -  termín konania 15. novembra 2017, miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave, podrobnosti TU.

Presné  dátumy termínov doplňujúcej skúšky budú zverejnené v zmysle metodického usmernenia a to 60 dní pred konaním skúšky.

Termíny pre ostatné zdravotnícke povolania budú zverejňované priebežne počas roka.