» Aktuality » Témy maturitných slohových prác zo slovenčiny vyžreboval štátny tajomník Peter Krajňák

Témy maturitných slohových prác zo slovenčiny vyžreboval štátny tajomník Peter Krajňák

14.03.2017
Témy maturitných slohových prác zo slovenčiny vyžreboval štátny tajomník Peter Krajňák
     Externým testom zo slovenčiny sa dnes začali maturitné skúšky v školskom roku 2016/17. Dopoludnia žiaci absolvovali spomínaný test zo slovenského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským). Poobede ich čakala písomná forma internej časti maturitnej skúšky .
     Témy pre maturantov vyžreboval v štúdiu Rádia Slovensko štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák v priamom prenose.
     Maturantom prajeme veľa zdaru počas konania maturitných skúšok. Obdobné vyžrebovanie a vyhlásenie tém je naplánované v štúdiu Rádia Slovensko v piatok, 17. 3. 2017 o 12:20 h, kedy sa budú vyhlasovať témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry.