» Aktuality » Takmer tristo stredoškolákov sa predstaví na celoslovenskej prehliadke SOČ v Nových Zámkoch

Takmer tristo stredoškolákov sa predstaví na celoslovenskej prehliadke SOČ v Nových Zámkoch

25.04.2013
Takmer tristo stredoškolákov sa predstaví na celoslovenskej prehliadke SOČ v Nových Zámkoch
     Celkovo 272 talentovaných stredoškolákov z oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov sa stretne v dňoch 25. – 27. apríla 2013 na celoslovenskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Jej v poradí už 35. ročník sa uskutoční v Nových Zámkoch, a to na Strednej odbornej škole na Nitrianskej ceste 61 a Strednej zdravotníckej škole Pod Kalváriou 1.
     Najúspešnejší žiaci z ôsmich krajov budú prezentovať a obhajovať svoje odborné práce pred hodnotiacou komisiou zloženou zo stredoškolských a vysokoškolských pedagógov v 17 vyhlásených odborných zameraniach. Vybrané práce postúpia ďalej na medzinárodné podujatia. Víťazi s technickým zameraním sa zúčastnia na 14. ročníku EXPO-SCIENCE INTERNATIONAL v Abu Dhabi a najlepší stredoškoláci s odbornými prácami z humanitnej oblasti na 35. ročníku súťaže SOČ v Českej republike v Brne.  
     V tomto šk. roku sa do súťaže zapojilo celkovo 5 385 žiakov z vyše 500 stredných škôl s takmer 4 tisíc odbornými prácami. V porovnaní s minulým šk. rokom bol zaznamenaný mierny nárast v počte zapojených škôl o 71. Najviac sa ich zapojilo v kraji Nitrianskom, Trenčianskom, Prešovskom a Košickom. Najväčší záujem je o riešenie prác v odboroch Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie či Pedagogika, psychológia, sociológia. Najnižší o odbory Pôdohospodárstvo, Stavebníctvo, geodézia, kartografia, ako aj Strojárstvo, hutníctvo, doprava.
     Celoštátnu prehliadku SOČ podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, metodickým, odborným a organizačným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave.

Doplnené výsledky súťaže