» Aktuality » Tabletové vyučovanie je už na mnohých školách samozrejmosťou

Tabletové vyučovanie je už na mnohých školách samozrejmosťou

27.10.2015
Tabletové vyučovanie je už na mnohých školách samozrejmosťou
     Už druhý školský rok využívajú slovenskí žiaci základných i stredných škôl 5 680 interaktívnych setov a 20 000 tabletov. Získali ich vďaka Národnému projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ), známeho ako Digiškola. Úspešný projekt dnes zhodnotili na tlačovej besede v Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom za účasti predsedu Národnej rady SR a digitálneho lídra SR Petra Pellegriniho a štátnej tajomníčky rezortu školstva Romany Kanovskej.
    „Moderné technológie sú súčasťou života každého z nás. Vďaka tomuto projektu sa s nimi môžu naučiť pracovať všetky deti bez ohľadu na to, z akej sociálnej skupiny pochádzajú,“ uviedol predseda parlamentu a súčasne ývalý minister školstva P. Pellegrini. Zároveň zdôraznil, že urobí všetko preto, aby projekt mohol pokračovať a rozvíjať sa, až kým nebude digitálne vyučovanie súčasťou všetkých škôl, vrátane tých bratislavských.
     Projekt Digiškola nespočíva len vo vybavení škôl digitálnou technikou, ale zahŕňa aj vybudovanie komplexného informačného systému. Jeho súčasťou projektu je aj realizácia eGOV služieb. Služba Tvorba a sprístupňovanie školského vzdelávacieho programu umožňuje všetkým materským, základným a stredným školám na Slovensku ľahko vypracovať školské vzdelávacie programy (ŠkVP). Od augusta naplno funguje na portáli www.digiskola.sk. Na školeniach informačného systému EVSRŠ sa zúčastnilo takmer 3 000 škôl a školenia stále pokračujú. Digiškola prináša aj nový digitálny vzdelávací obsah, ktorý je k dispozícii učiteľom a žiakom od roku 2014.
     "Chceme, aby si každý rodič mohol vybrať pre svoje dieťa školu so širokým spektrom detailov výučby," hovorí manažérka publicity projektu  Erika Niepelová. „ Elektronické spracovanie ŠkVP ponúka školám zjednodušenie celého procesu a zároveň možnosť pružne reagovať na zmeny v štátnych vzdelávacích programoch“.
     Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.