» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Sýria

Sýria

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
(Praha, 28. 11. 1966)