Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Súťaž o Cenu M. R. Štefánika 2013

Súťaž o Cenu M. R. Štefánika 2013

11.06.2013
     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike na základe Štatútu Ceny M.R.Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce, podpísanom dňa 13. mája 2013 v Bratislave, v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, vyhlasuje dňa 11. júna 2013 súťaž o Cenu M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce. Cieľom Ceny M.R.Štefánika 2013 je oceniť najlepší spoločný projekt. Uzávierka súťaže je 12. júla 2013.
     Bližšie informácie: www.vedatechnika.sk, www.apvv.sk