» Aktuality » Súťaž mladých talentov rétoriky pod záštitou štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

Súťaž mladých talentov rétoriky pod záštitou štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

21.11.2018
Súťaž mladých talentov rétoriky pod záštitou štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej
     V utorok 20. novembra 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 16. ročníka súťaže rečníckych talentov žiakov základných a stredných škôl s názvom: ,,Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka”, nad ktorou drží záštitu štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
     Poslaním súťaže je snaha o uchovanie pamiatky Alexandra Dubčeka a ďalších významných osobností nášho národa. Mimo zmieneného si podujatie berie  za cieľ pozdvihnúť zdravé národné sebavedomie u mladých ľudí.
     Súťažiacim sa štátna tajomníčka prihovorila po prednesení ich rečníckych príspevkov, pričom zdôraznila hodnotu odkazu a životnej aktivity Alexandra Dubčeka pre súčasnosť a budúcnosť Slovenska.
      Súťaž sa realizuje v 2 kategóriách: I. kategória – žiaci 8. a  9. ročníka ZŠ; II. kategória – žiaci SŠ. Je organizovaná na 3 úrovniach: školské kolo; regionálne/krajské kolo a celoštátne kolo. Deti, ktoré postúpili do finále rétorických prejavov, boli ocenené za spracovanie témy, prednes a celkový dojem. Odborným garantom súťaží je dlhoročný spolupracovník Alexandra Dubčeka Ivan Laluha.