» Aktuality » Súčasné umenie pre všetkých

Súčasné umenie pre všetkých

24.11.2015
Súčasné umenie pre všetkých
     Súčasné umenie: nuda alebo výzva? Pedagógovia často uvažujú ako sprostredkovať súčasné umenie študentom. Učiteľky výtvarných a humanitných predmetov sa na seminári k výstave Jána Mančušku mohli inšpirovať.
    
Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogické centrum Bratislava v spolupráci s Domom Umenia Kunsthalle/Bratislava pripravili minulý týždeň podnetný metodický seminár zameraný na interpretáciu výtvarného diela.
     Na stretnutie prišli pedagógovia z celého Slovenska. Školenie bolo zamerané na možnosti využitia interpretácie súčasného umenia v pedagogickom procese. Okrem iného Daniela Čarná, manažérka vzdelávacích programov KHB, predstavila projekt Kunsthalle v škole. Pedagógovia si mohli pozrieť komentovanú prehliadku výstavy Jána Mančušku a workshop, približujúci metodiku práce so školami.
     Dom umenia Kunsthalle/Bratislava navrhol zaujímavý projekt „Kunsthalle v škole“. Cieľom projektu je umožniť pedagógom a žiakom, objednať si vyškolený personál, ktorý zaujímavou formou prinesie súčasné umenie až do ich školy.
     Program zahŕňa teoretickú a tvorivú časť a je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pre žiakov SŠ. Takto sa žiaci môžu oboznámiť so svetom súčasného umenia. Iné programy pre školy sa sústreďujú na osobné vnímanie diváka, jeho aktívne vstupovanie do príbehov, ich objavovanie a spoluvytváranie. Hľadajú sa odpovede na otázky, ako fungujú naše spomienky, prečo každý vníma svet okolo trocha inak, čo o nás prezrádza miesto, ktoré si vyberáme v autobuse.
     Vzdelávacie programy k výstave v KHB vytvárajú priestor, kde sa žiaci môžu dozvedieť niečo viac o sebe, ale aj o svojich spolužiakoch. Projekty vznikajú na posilnenie vzťahu školy a galérie ako vzdelávacej inštitúcie.
     Súčasťou seminára bola interaktívna prehliadka výstavy svetovo uznávaného výtvarníka Jána Mančušku, ktorý sa narodil v Bratislave. Vo svojej post-konceptuálnej tvorbe umelec pracuje s textom a jazykom v jeho rôznych podobách a formách. Využíva film, video, literatúru, performanciu.Kurátor výstavy Vít Havránek píše: ,,Inštalácie sa dajú čítať ako poviedky k priestoru.“
Prehliadka pre pedagógov bola zameraná na metodiku práce s konkrétnymi cieľovými skupinami.
     Pedagógovia si vyskúšali rôzne aktivity, ktoré môžu následne využívať vo svojom edukačnom procese. Diskutovali o svojich skúsenostiach z praxe. Návšteva galérie v rámci vyučovania je dobrým spôsobom na priblíženie problematiky a oživenie tradičnej formy vzdelávania. Mladí pedagógovia zo strednej umeleckej školy sa radi zúčastňujú podobných seminárov. Snažia sa vo svojich žiakoch vzbudiť väčší záujem o súčasné umenie. Myslia si, že školenia sú veľmi prospešné a odporúčajú ich aj ostatným kolegom.