» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » Sú zložky Europassu oficiálnymi dokumentmi (dokladmi o vzdelaní)?

Sú zložky Europassu oficiálnymi dokumentmi (dokladmi o vzdelaní)?

• nie
• nejde o oficiálne dokumenty, ale o doklady sprehľadňujúce kompetencie a kvalifikácie,  na používaní ktorých sa dohodlo spolu 34 európskych štátov v záujme uľahčenia mobility

Pozn.: Dokumenty Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu a Dodatok k diplomu nenahrádzajú pôvodné osvedčenie alebo diplom a nekladú nárok na úradné uznanie pôvodného dokladu zo strany akademických inštitúcií v zahraničí. Majú iba informatívny charakter a napomáhajú pri posudzovaní pôvodného diplomu, vysvedčenia alebo osvedčenia pri jeho posudzovaní príslušnými orgánmi.