» Aktuality » Stupnice platových taríf účinné od 1. januára 2014

Stupnice platových taríf účinné od 1. januára 2014

30.12.2013
     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na nadobudnutie platnosti nariadenia vlády SR č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v prílohe vydáva Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2014.