» Aktuality » Študovať, učiť a skúmať v krajinách V4 sa dá aj vďaka štipendiu

Študovať, učiť a skúmať v krajinách V4 sa dá aj vďaka štipendiu

22.01.2015
Študovať, učiť a skúmať v krajinách V4 sa dá aj vďaka štipendiu
     Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci sa už môžu uchádzať o štipendiá na niekoľko týždňové až 10-mesačné študijné a výskumné pobyty a letné školy v krajinách Vyšehradskej štvorky, ktoré sa uskutočnia v budúcom školskom roku. Do Česka, Poľska či Maďarska môžu študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci vycestovať vďaka bilaterálnym štipendiám, ktoré administratívne zabezpečuje Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.). Do 17. až 26. februára možno on-line podať žiadosti na celkovo 12 typov štipendií, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania.
       Štipendium pokrýva životné náklady počas pobytu v hosťujúcej krajine. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spravidla prepláca cestovné výdavky na jednu cestu na miesto pobytu a späť.
       Na študijné, výskumné a letné školy v akademickom roku 2014/2015 v Česku, Maďarsku a Poľsku odporučili výberové komisie spolu 52 osôb, pričom vyberali spomedzi 62 uchádzačov. Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na portáli SAIA - www.granty.saia.sk.
      V krajinách Vyšehradskej štvorky môžu slovenskí vysokoškoláci a doktorandi absolvovať aj semestrálne pobyty alebo krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce vďaka štipendiám Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS, na ktoré bude uzávierka 15. júna. Národná kancelária programu CEEPUS pôsobí v SAIA, n. o.

       SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra – www.saia.sk) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj s Úradom vlády SR a s ďalšími organizáciami administruje viacero štipendijných a grantových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy pre záujemcov zo Slovenska i zo zahraničia, zároveň poskytuje informácie o štúdiu v zahraničí pre záujemcov zo Slovenska, ako aj informácie pre záujemcov zo zahraničia o štúdium na Slovensku.

Zdroj: SAIA, n. o.