» Aktuality » Štúdium a výskum v Rakúsku vďaka štipendiám Akcie Rakúsko – Slovensko

Štúdium a výskum v Rakúsku vďaka štipendiám Akcie Rakúsko – Slovensko

12.02.2015
Štúdium a výskum v Rakúsku vďaka štipendiám Akcie Rakúsko – Slovensko
      Do 15. marca sa môžu uchádzať vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku. Okrem štipendií Ernsta Macha pre doktorandov, výskumných štipendií pre postdoktorandov, štipendií pre diplomantov a štipendií na letné jazykové školy, sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní 1 až 3 dni. Vlani uchádzači podali 171 žiadostí, komisie vybrali 102 štipendistov. Najviac, 44, na letné jazykové kurzy. Devätnásť doktorandov, 7 diplomantov a 16 postdoktorandov strávi na rakúskych vysokých školách a výskumných inštitúciách vďaka štipendiám Akcie celkovo 123 mesiacov.
      Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemcovia môžu využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).
 
Bližšie informácie o štipendiách poskytne:
- Mgr. Daniela Kirdová, administrátorka štipendií a grantov
e-mail: daniela.kirdova@saia.sk, tel.: 02/5930 4700 alebo 02/5930 4711
 
     SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra – www.saia.sk) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj s Úradom vlády SR a s ďalšími organizáciami administruje viacero štipendijných a grantových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy pre záujemcov zo Slovenska i zo zahraničia, zároveň poskytuje informácie o štúdiu v zahraničí pre záujemcov zo Slovenska, ako aj informácie pre záujemcov zo zahraničia o štúdium na Slovensku.

     Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Spolkové ministerstvo pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky na základe dohody, ktorá bola podpísaná v roku 1992. V júni 2013 bol program predĺžený do roku 2019. SAIA je administrátorom programu.

Zo štatistiky:
     Vo februári 2014 bolo na rakúskych univerzitách zapísaných 298 527 študentov, z nich bolo 1 533 občanov SR (z nich 1 431 bolo zapísaných na riadne štúdium).
     Na rakúskych univerzitách študuje približne 300-tisíc študentov, z nich vyše 1 500 je občanov Slovenskej republiky. Podľa databázy uni:data Zahlen und Fakten zum Hochschulbereich najviac slovenských občanov študuje vo Viedni na Viedenskej univerzite, na Ekonomickej univerzite a Technickej univerzite.
 
Počet študentov rakúskych univerzít február 2013 február 2014
spolu 299 355 298 527
občania Rakúska 220 960 218 292
občania krajín EÚ 53 660 55 077
občania SR 1 558 1 533
- z nich na riadnom štúdiu 1 461 1 431
 
Občania SR na rakúskych univerzitách február 2013 február 2014
Universität Wien 791 784
Universität Graz 31 31
Universität Innsbruck 33 35
Medizinische Universität Wien 26 30
Medizinische Universität Graz 4 4
Medizinische Universität Innsbruck 4 3
Universität Salzburg 33 29
Technische Universität Wien 174 167
Technische Universität Graz 18 19
Montanuniversität Leoben 4 6
Universität für Bodenkultur Wien 33 26
Veterinärmedizinische Universität Wien 11 11
Wirtschaftsuniversität Wien 303 311
Universität Linz 17 20
Universität Klagenfurt 10 10
Universität für angewandte Kunst Wien 14 11
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 27 23
Universität Mozarteum Salzburg 3 4
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 21 18
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 2 3
Akademie der bildenden Künste Wien 15 14
Universität für Weiterbildung Krems 14 14
spolu 1 558 1 533