Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Štatistika » Študijné a učebné odbory (ŠaUO)

Študijné a učebné odbory (ŠaUO)


Na tejto stránke sú v súbore Národná klasifikácia vzdelania_príloha uvedené zoznamy aktuálnych ako aj zrušených študijných a učebných odborov a ich zameraní.

Národná klasifikácia vzdelania (aktualizácia 04. 07. 2017)
Národná klasifikácia vzdelania_príloha (aktualizácia 04. 07. 2017)ISCED-FoET 2013 - Odbory vzdelávania a praxe 2013 (manuál, tabuľka)
Úrovne vzdelávania a stupne vzdelania vo vzdelávacom procese SR (legenda)

Použité skratky:
SŠO - sústava študijných odborov
ŠKOV - štatistická klasifikácia odborov vzdelania
ISCED - medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania
FoET - medzinárodná klasifikácia odborov vzdelávania
 
Priebeh vzdelávania v SR podľa ISCED 2011