» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2018 » Štúdia uskutočniteľnosti pre „Komplexný systém pre riadenie výkonnosti a podpory v rezorte školstva“

Štúdia uskutočniteľnosti pre „Komplexný systém pre riadenie výkonnosti a podpory v rezorte školstva“