» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2018 » Štúdia uskutočniteľnosti elektronických služieb MŠVVaŠ SR

Štúdia uskutočniteľnosti elektronických služieb MŠVVaŠ SR