» Aktuality » Študenti stredných a vysokých škôl sa stretli v Košiciach v celoslovenskom kole „olympiády“ budúcich sieťových špecialistov

Študenti stredných a vysokých škôl sa stretli v Košiciach v celoslovenskom kole „olympiády“ budúcich sieťových špecialistov

27.06.2017
Študenti stredných a vysokých škôl sa stretli v Košiciach v celoslovenskom kole „olympiády“ budúcich sieťových špecialistov
     Na základe výsledkov analytických štúdií Európskej komisie, už v najbližších rokoch by mohlo Európe chýbať až niekoľko stotisíc odborníkov na informačné technológie. Rozdiel medzi dopytom a ponukou by mali zmierniť aktivity zamerané na hľadanie a výchovu mladých talentov.
     Jednou z nich je aj súťaž študentov stredných a vysokých škôl z celého Slovenska  - Networking Academy Games (NAG 2017), ktorej už dvanásty ročník bol organizovaný ako súčasť aktivít národného projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21.storočie. V dvanástom ročníku súťaže, ktoré v spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems, Žilinskou univerzitou a STU organizovala Technická univerzita v Košiciach, si študenti zmerali sily nielen v teoretických, ale aj praktických zručnostiach.
     Súťaž prebiehala v dvoch kolách: v januári až máji 2017 sa uskutočnili školské kolá súťaže, v rámci ktorých školy vyberali najlepších študentov do Národného kola súťaže (z celkového počtu viac ako 5 000 aktuálne študujúcich študentov stredných a vysokých škôl v SR). Národné kolo súťaže sa konalo 23. júna 2017 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Do národného kola postupilo zo školských kôl viac jako 80 jednotlivcov, resp. študentských tímov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách, pričom jedna bola určená pre trojčlenné družstvá a druhá pre jednotlivcov. Na každého účastníka čakala teoretická časť, počas ktorej musel v online teste preukázať svoje vedomosti o sieťových technológiách. To, že sú v sieťach naozaj „doma“, súťažiaci predviedli v praktickej časti súťaže na segmentoch laboratórnej siete. Pre úspešné splnenie úloh sa od súťažiacich očakávali vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA.
     Slávnostné vyhlásenie výsledkov národného kola 12. ročníka súťaže a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční pri príležitosti oficiálneho otvorenia aktivít projektu IT AKADEMIA, ktoré sa bude konať v septembri 2017 v Bratislave za účasti zástupcov akademickej sféry aj IT priemyslu.
     Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. Vzdelávací systém, ktorý tvorí päť univerzitných pracovísk a takmer 80 stredných škôl, je schopný ročne pripraviť viac ako 600 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle.
     Viac informácií o výsledkoch súťaže je uverejnených na: http://www.netacad.sk/.
Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.
     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.