» Aktuality » Študenti prestížnych zahraničných univerzít môžu požiadať o štipendium M. R. Štefánika

Študenti prestížnych zahraničných univerzít môžu požiadať o štipendium M. R. Štefánika

12.07.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendia M. R. Štefánika. Cieľom štipendijného programu je získať na pozície vo verejnej správe absolventov najlepších zahraničných vysokých škôl.
    
O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí štátni príslušníci, ktorí sú prijatí na štúdium alebo už študujú dennou formou na vybraných vysokých školách v zahraničí so zameraním na prácu vo verejnej správe. Finančná podpora je zameraná na štúdium v oblastiach spoločenských vied, predovšetkým na ekonómiu, sociológiu, politológiu a právo, ako aj na programy v oblasti verejnej správy alebo biznis administrácie. Hlavným kritériom výberu uchádzačov bude kvalita vysokej školy posudzovaná podľa medzinárodných rebríčkov.
     Štipendium zahŕňa výdavky na školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a zdravotné poistenie, pričom podpora je obmedzená na obdobie najviac štyroch semestrov. Prijímateľ štipendia sa bude musieť zaviazať, že za odplatu odpracuje tri roky na adekvátnej pracovnej pozícii v štátnej správe. V prípade, ak takúto pracovnú ponuku odmietne a záväzok nesplní, bude povinný poskytnutú podporu vrátiť.
     Žiadosť spolu s požadovanými dokumentmi je potrebné zaslať do 1. augusta 2011 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Uchádzači, ktorí sa umiestnia na prvých desiatich miestach podľa kritérií výberu, budú pozvaní na osobný pohovor.
     Vzor žiadosti a bližšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8667.

Bratislava 12. júl 2011