» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Európska Únia » Štruktúrovaný dialóg

Štruktúrovaný dialóg

Cieľom štruktúrovaného dialógu je podporovať mladých ľudí v ich aktívnej účasti na politickom procese formou rôznych diskusií s verejnými činiteľmi. Zámerom je, aby sa pri tvorbe mládežníckej politiky zohľadňovali aj názory mladých ľudí. Okrem stretávania sa mladých ľudí s predstaviteľmi politiky je ďalším zámerom štruktúrovaného dialógu vznik spoločných výstupov, ktoré súvisia s témami mladých ľudí vo verejnom aj politickom živote. Ak sa teda politickí príslušníci a zástupcovia mládeže dohodnú na určitom spoločnom výstupe, tak ten je následne zaslaný Národným pracovným skupinám pre Štruktúrovaný dialóg na celoštátnej úrovni, ktoré s ním ďalej pracujú. Po dopracovaní sa tieto výstupy vo forme Národnej správy zasielajú Európskemu riadiacemu výboru pre Štruktúrovaný dialóg s mládežou a následne tieto výstupy slúžia ako podklady pre Európske konferencie mládeže. Spoločné výstupy zástupcov mládeže a politických predstaviteľov môžu na národnej úrovni slúžiť, aj ako podklady pri tvorbe legislatívy, ktorá sa bytostne dotýka mladých ľudí a práce s mládežou.     

Prvý spoločný cyklus odštartoval 1. januára 2010 so začiatkom trojpredsedníctva Španielska, Belgicka a Maďarska. V súčasnosti prebieha už šiesty cyklus Štruktúrovaného dialógu, ktorý sa začal 1. júla 2017 v Estónsku, následne sa 1. januára 2018 ujalo predsedníctva Bulharsko a všetko ukončí v druhom polroku 2018 Rakúsko. 

Viac na webovej stránke pre štruktúrovaný dialóg.


Prehľad doterajších trojíc v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie: