» Aktuality » Stretnutie so Združením podnikateľov Slovenska

Stretnutie so Združením podnikateľov Slovenska

16.02.2017
Stretnutie so Združením podnikateľov Slovenska
     Minister Peter Plavčan sa zúčastnil na pracovnom stretnutí so Združením podnikateľov Slovenska.
     Témou ich diskusie bol najmä súčasný stav školstva a taktiež Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Členovia združenia prezentovali šéfovi rezortu školstva svoje návrhy a prispeli do diskusie svojimi poznatkami a skúsenosťami z praxe.