» Aktuality » Stretnutie s riaditeľmi škôl, školských zariadení a odborármi Prešovského kraja

Stretnutie s riaditeľmi škôl, školských zariadení a odborármi Prešovského kraja

13.04.2016
     Po oficiálnych rokovaniach s odbormi, ktoré minister Peter Plavčan absolvoval po nástupe do úradu, tentokrát prijal ich pozvanie na neformálny workshop do Kežmarských Žľabov.
     Počas včerajšieho večera sa minister Peter Plavčan stretol s predsedami základných organizácií a riaditeľmi škôl a školských zariadení prešovského okresu. Na spoločnom stretnutí diskutovali o  programovom vyhlásení vlády v oblasti školstva.
     „Náš workshop každoročne poskytuje zamestnávateľom aj zástupcom zamestnancov aktuálne informácie v oblasti školstva a legislatívy a práve na tomto stretnutí sme videli priestor informovať ministra o aktuálnych problémoch školstva z pohľadu zamestnancov“, zhodnotila návštevu hlavná hostiteľka podujatia Darina Nagyová, predsedníčka Rady ZO a OZ PŠaV na Slovensku v Prešove.
     Podujatie v Kežmarských Žľaboch práve prostredníctvom formálnych i neformálnych rokovaní každoročne vytvára priestor na riešenie problémov vo vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec, na upevňovanie spolupráce medzi sociálnymi partnermi.  
     „Citlivo vnímam každodenné problémy pedagogických i nepedagogických zamestnancov a riešenie väčšiny problémov sme navrhli a zakomponovali do návrhu programového vyhlásenia vlády“, povedal minister.  „Rovnako je pre mňa dôležité pokračovať v aktívnej komunikácii s pedagógmi v teréne“, dodal Peter Plavčan.