» Aktuality » Stretnutie ministrov a expertných skupín krajín Vyšehradskej štvorky

Stretnutie ministrov a expertných skupín krajín Vyšehradskej štvorky

27.03.2014
Stretnutie ministrov a expertných skupín krajín Vyšehradskej štvorky
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič  sa vo štvrtok 27. marca 2014 v Budapešti zúčastnil na medzinárodnej konferencii, ktorá sa  konala v rámci rokovania ministrov Vyšehradskej štvorky (V4).
     Počas bilaterálneho rokovania sa stretol s ministrom Maďarskej republiky pre ľudské zdroje Zoltánom Balogom. Témou spoločného rokovania bola pripravovaná spolupráca krajín V4 s USA v oblasti vedy a techniky. V súvislosti s nadchádzajúcim Predsedníctvom SR vo V4 navrhla slovenská strana zorganizovať okrúhly stôl za účasti ministrov V4 zodpovedných za vedu a výskum  so zástupcami USA, ktorého témou budú možnosti realizácie spoločných projektov vedy a výskumu v konkrétnych oblastiach.
     Ďalšou témou rozhovoru ministra Dušana Čaploviča s ministrom Zoltánom Balogom boli závery zo stretnutia odborníkov nášho rezortu školstva s maďarskými kolegami v Budapešti, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň. Jeho cieľom bolo priniesť základné informácie o reforme školstva v Maďarsku so zameraním na zmeny týkajúce sa modelu kariérneho rozvoja, kontinuálneho vzdelávania, ako aj odmeňovania pedagogických zamestnancov.
     Medzinárodná konferencia pokračovala v piatok, kedy ministra Dušana Čaploviča na stretnutí zastúpil štátny tajomník rezortu Štefan Chudoba. Diskutovalo sa bude  o spoločných študijných programoch, ako aj možnostiach spolupráce s obchodnou sférou s cieľom rozšíriť štipendijné programy. 
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra