Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Stretnutie ministra školstva D. Čaploviča s vysokým komisárom OBSE

Stretnutie ministra školstva D. Čaploviča s vysokým komisárom OBSE

10.10.2012
Stretnutie ministra školstva D. Čaploviča s vysokým komisárom OBSE

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič rokoval v stredu 10. októbra 2012 s vysokým komisárom OBSE Knutom Vollebaekom o modernizácii slovenského školstva a o pripravovaných legislatívnych zmenám. Minister školstva tiež informoval komisára OBSE o príprave komplexnej akreditácie vysokých škôl a o úlohách, ktoré mala na základe stanoviska Akreditačnej komisie splniť aj Univerzita J. Selyeho v Komárne.

Fotogaléria