» Aktuality » Stredoškolské a mládežnícke tímy predstavili svoje projekty

Stredoškolské a mládežnícke tímy predstavili svoje projekty

12.02.2019
Stredoškolské a mládežnícke tímy predstavili svoje projekty
     Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s United Nations Information Service (UNIS) Viedeň pripravili pre osem mládežníckych a stredoškolských tímov workshop k Agende 2030 s podtitulom „Mladí pre ciele trvalo udržateľného rozvoja“ na pôde OSN vo Viedni.
    
Workshop bol realizovaný v rámci série „Agenda 2030 – Agenda mladých“, ktorými IUVENTA podporuje participáciu mladých na implementácii Agendy 2030 na Slovensku.
     Na workshop sa mohli prihlásiť trojčlenné tímy, kde minimálne dvaja členovia majú nad 15 rokov a jeden člen tímu (mládežnícky vedúci, vyučujúci, pracovník s mládežou) má viac ako 18 rokov. Tímy boli vybrané na základe videí predstavujúcich plánované alebo už realizované projekty, ktorými chcú prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030. Z celkového počtu 13 prihlásených tímov bolo vybraných osem projektov: Obchodná akadémia v Leviciach, Nadácia Otvorenej Spoločnosti, Stredná odborná škola v Snine, Mladiinfo Slovensko, Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene, Gymnázium v Dubnici nad Váhom, Gymnázium J. Kráľa v Zlatých Moravciach a Obchodná akadémia v Rožňave.
     Program workshopu otvorila zástupkyňa UNIS Viedeň, Sonja Wintersberger a Stály zástupca SR pri  OSN Peter Mišík. Mladí účastníci tak mali možnosť dozvedieť sa viac o záujmoch Slovenska v súvislosti s činnosťou niektorých agentúr a lepšie porozumieť procesom diplomacie v rámci OSN. Účastníci programu ďalej v rámci interaktívnej prehliadky diskutovali o cieľoch Agendy 2030 a možnostiach ako ich spoločne dosiahnuť, navštívili konferenčné priestory a výstavy niektorých z agentúr sídliacich v OSN vo Viedni.  Bližší pohľad na činnosť OSN predstavil aj Billy Batware z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, ktorý sa zameral na možnosti podpory pre mládežnícke organizácie cez programy Úradu a programy boja proti kriminalite, užívaniu drog a násiliu páchanému na deťoch.
     Možnosti participácie mladých a spolupráce s OSN predstavil aj mládežnícky delegát OSN za SR Dominik Porvažník, ktorý rozprával nielen o povinnostiach mládežníckeho delegáta, ale aj o tom, ako sa ním môžu stať a aké ďalšie príležitosti ponúka OSN pre mladých ľudí.
     Mládežnícke tímy však dostali priestor aj na odprezentovanie vlastných projektov, aby sa mohli navzájom spoznať, nadviazať možnú spoluprácu nielen medzi sebou, ale aj s kanceláriou UNIS. Keďže cieľom workshopu bolo podporiť mládežnícke tímy v práci na projektoch, súčasťou programu bolo aj predstavenie dostupných online zdrojov k téme cieľov trvalo udržateľných cieľov, ktoré môžu využiť pri ďalších aktivitách so spolužiakmi alebo vo svojej organizácii.
     Veríme, že táto skúsenosť podporí využívanie dostupných možností zdrojov k Agende 2030 ako aj spoluprácu s UNIS Viedeň.
 
Informácie o dostupných prehliadkach a workshopoch pre skupiny: www.unis.unvienna.org/visit
Dostupné materiály v slovenskom a českom jazyku:
Lazy person´s guide to saving the world:
http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/sdgs_lazy_guide.html
Videá:
https://ww.youtube.com/watch?v=ybv7j1TBBPM
https://www.youtube.com/watch?v=bo1MS3Q4DHk
Šmolkovia pre lepší svet:
https://www.youtube.com/watch?v=2zLt0IGs7oY
Príručka k Agende 2030 (Človek v ohrození):
http://www.unis.unvienna.org/pdf/2016/SDG/CVO_Ciele_rozvoja_WEB_24_October.pdf
Informácie o klimatickej zmene:
http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/climate_change.html
Prieskum o postojoch mladých ľudí k cieľom trvalo udržateľného rozvoja – YouthSpeak (AISEC):
https://drive.google.com/file/0B5FHU8vkHTDYVEI3NF9vemJrVG8/view
Pohľadnice a plagáty:
http://ww.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/sustainable_development_goals.html
Príručka  pre deti:
http://www.osn.cz/icentrum/proskoly/svet-ktery-chceme-budoucnost-pro-vsechny