» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Stredoškoláci zasadli do parlamentných lavíc

Stredoškoláci zasadli do parlamentných lavíc

29.09.2008

     Valným zhromaždením vyvrcholil dnes 29. septembra 2008 v Národnej rade SR 4. ročník národného zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu (MEP).
     Cieľom tohto európskeho projektu je vzdelávanie žiakov, učiteľov a prostredníctvom nich aj spolužiakov a rodičov o systéme fungovania inštitúcií Európskej únie. Vybraní žiaci stredných škôl z celého Slovenska boli rozdelení do piatich parlamentných výborov, v ktorých sa zaoberali súčasnými otázkami Európy. Počas zasadnutia prezentovali navrhované rezolúcie, diskutovali o nich a následne hlasovali. Prostredníctvom projektu sa tak stredoškoláci učia jasne a zrozumiteľne formulovať vlastné postrehy a názory, získavať nové vedomosti o európskych krajinách a národoch, ako aj zručnosť v technikách diplomacie.
     Výbor pre priemysel, výskum a energiu riešil otázku zvyšujúcej sa závislosti na dovážaných zdrojoch, ako sú ropa a zemný plyn, s ohľadom na klimatické zmeny. Výbor pre zahraničné záležitosti sa zaoberal otázkami vzťahov medzi Európskou úniou, Čínou a Indiou z hľadiska ich rastúceho vplyvu vo svete. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť rokoval o probléme vzdušných emisií v EÚ a ich vplyve na občanov EÚ a na celosvetové podnebie. Výbor pre kultúru a vzdelávanie sa zaoberal otázkou, ako môžeme zlepšiť interkultúrny dialóg a akú úlohu by v ňom mali zohrávať médiá, vzdelávanie a náboženské komunity. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti riešil otázku všeobecného prisťahovalectva a zákonov pri žiadaní o azyl v EÚ.
     Projekt MEP bol vytvorený v roku 1994 Nadáciou Model European Parliament Foundation so sídlom v holandskom Haagu a uskutočňuje sa vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ministerstvo školstva SR sa zapojilo do projektu v roku 2005 spolu s metodicko-pedagogickými centrami, strednými školami, krajskými školskými úradmi a zriaďovateľmi stredných škôl.
Fotogaléria

Bratislava 29. september 2008