» Aktuality » Stredoškoláci si zmerajú sily na Olympiáde ľudských práv

Stredoškoláci si zmerajú sily na Olympiáde ľudských práv

24.03.2014
Stredoškoláci si zmerajú sily na Olympiáde ľudských práv
     Ľudské práva na Slovensku po 20 rokoch odkiaľ a kam? je nosná téma celoštátneho kola v poradí už XVI. ročníka Olympiády ľudských práv. Podujatie sa uskutoční 26. – 28. marca 2014 v Modre – Harmónii za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, ktorý nad ním prevzal aj záštitu.
     Olympiáda ľudských práv je najprestížnejšou celoštátnou súťažou stredoškolákov v presadzovaní ľudských práv a budovaní ľudskoprávneho vedomia mladých ľudí. Oblasti ľudských práv sa venuje ako súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu. Využíva pri tom inovatívne prvky vzdelávania, rozvíja kreativitu, komunikačné a prezentačné schopnosti či argumentačné techniky a napomáha formovať vlastný názor mladých ľudí. Súťaž významne prispieva k prevencii a eliminácii diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Každoročne sa do nej zapojí približne 4 500 žiakov z 830 stredných škôl. Do tohtoročného celoštátneho kola postúpilo so svojimi esejami 64 víťazov krajských kôl.
     Eseje posudzujú odborné komisie zložené z učiteľov a partnerov podieľajúcich sa na určovaní tém esejí. V celoštátnom kole musia žiaci obhájiť svoje vedomosti a postoje pred odbornými porotami zloženými z učiteľov a odborníkov na jednotlivé témy a partnerských organizácií. Sú medzi nimi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Informačná služba OSN vo Viedni, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, ako aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Všetky témy boli vybrané tak, aby reflektovali súčasné dianie vo svete a aktuálne spoločenské problémy ako napríklad voľby do Európskeho parlamentu a ľudské práva. Konaj. Reaguj. Rozhoduj - túto tému vyhlásila a hodnotí Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR,“ vysvetlila PhDr. Dagmar Horná, PhD., predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv.
     Počas olympiády sa žiaci stredných škôl spolu so svojimi učiteľmi zúčastnia tiež na workshopoch a seminároch zameraných na problematiku ľudských práv. Súčasťou podujatia bude aj diskusia s poslancami europarlamentu.
     Víťaz súťaže získa týždňovú stáž v Stálej misii SR pri OSN v Ženeve s účasťou na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva, ktorú ako hlavnú cenu venoval podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák.
     Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom je Celoštátna komisia OĽP v spolupráci s UNESCO centrom pre výchovu k ľudským právam na Univerzite Komenského v Bratislave. Osobitnú podporu tomuto ročníku poskytol Štátny pedagogický ústav.