» Aktuality » Stredoškoláci sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu Euroscola

Stredoškoláci sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu Euroscola

15.11.2010

     Návštevu Štrasburgu spojenú s rokovaním v budove Európskeho parlamentu majú aj v tomto školskom roku možnosť vyhrať žiaci stredných škôl zo Slovenska v rámci projektu Euroscola 2011. Ide už o 6. ročník podujatia organizovaného Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku. Je určená pre žiakov vo veku 16 - 18 rokov a školy sa do nej môžu prihlásiť do 15. januára 2011.
     Podmienkou je, aby  študenti danej školy usporiadali podujatie, na ktorom sa bude diskutovať o Európskej únii, jej ďalšom smerovaní, výhodách a nevýhodách členstva Slovenska v Európskej únii a o mieste mladých ľudí v zjednotenej Európe. Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy.
     Dokumentáciu o podujatí je potrebné zaslať do uvedeného termínu na adresu Informačnej kancelárie EP na Slovensku. Komisia všetky aktivity vyhodnotí a každá zo šiestich najlepších škôl získa právo vyslať 24 vybraných študentov a dvoch pedagógov do Štrasburgu.
     Projekt Euroscola organizuje Európsky parlament od roku 1989 s cieľom oboznámiť európsku mládež s vnútorným fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie, zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach a poukázať  na význam znalosti cudzích jazykov v EÚ. V školskom roku 2009/10 sa do projektu zapojilo 23 stredných škôl zo Slovenska a žiaci z ôsmich najlepších škôl si mohli vyskúšať prácu europoslancov v Štrasburgu.

Viac informácií na stránke Informačnej kancelárie EP na Slovensku

Bratislava 15. november 2010