» Aktuality » Stredoškoláci budú súťažiť v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie

Stredoškoláci budú súťažiť v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie

11.04.2012

     Celoštátnym kolom sa 12. - 13. apríla 2012 zavŕši súťaž mladých stredoškolákov Enersol SK. Podujatie je zamerané na využívanie alternatívnych zdrojov energie a ochranu životného prostredia. Jeho v poradí už 2. ročník sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy Viliama Paulínyho Tótha v Senici.
     Súťaž sa koná v  3 kategóriách, a to v hlavnej, v ktorej súťažiaci obhajujú svoje práce zamerané na úsporu energie, obnoviteľné zdroje či znižovanie emisií v doprave. V rámci tvorivej kategórie vytvárajú stredoškoláci v spolupráci so svojimi učiteľmi a vysokými školami konkrétne výrobky. Obsah vedľajšej kategórie je zameraný na tvorivú umeleckú činnosť (plagáty, výroba propagačných predmetov, literárna činnosť a pod.)
     Sprievodným podujatím súťaže bude návšteva fotovoltaického parku a bioplynovej  kotolne v Senici.
     Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, metodickým a odborným garantom Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave a odborným  partnerom  Ministerstvo životného prostredia SR.