» Aktuality » Stredné školy už môžu používať aj vzory tlačív ministerstva školstva

Stredné školy už môžu používať aj vzory tlačív ministerstva školstva

24.05.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo nové vzory niektorých tlačív, ktoré sa používajú pri ukončovaní štúdia na stredných školách a hodnotení na konci školského roka.
    
V súčasnosti sú tak platné nielen tlačivá pôvodne pripravené spoločnosťou ŠEVT, ale aj nové tlačivá MŠVVaŠ SR. Vzory tlačív sa líšia iba grafickou úpravou a sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaŠ SR, v časti Aktuálne témy http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8321.
     Ministerstvo školstva zároveň pripravuje knižnicu všetkých vzorov školských tlačív, ktorú bude od 1. júla 2011 spravovať jeho priamo riadená organizácia Ústav informácií a prognóz školstva. Vzory tlačív budú školám a školským zariadeniam voľne dostupné na použitie v informačných systémoch škôl. 
     V snahe znížiť administratívne zaťaženie učiteľov a riaditeľov škôl chce rezort školstva postupnými krokmi umožniť školám plnohodnotne využívať elektronické informačné systémy, zjednodušiť správu informácií a procesov. Pripravované zmeny majú zabezpečiť, aby sa v školách mohla veľká časť administratívnych procesov vykonávať v elektronickej forme. Do tlačenej podoby sa tak dostane až finálny dokument určený na archiváciu alebo ďalšiu komunikáciu s rodičmi.

Bratislava 24. máj 2011