» Aktuality » Stredné školy sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu na podporu demokratických hodnôt

Stredné školy sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu na podporu demokratických hodnôt

22.02.2017
Stredné školy sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu na podporu demokratických hodnôt
     Až 120 učiteľov a 120 žiakov zo stredných škôl všetkých krajov na Slovensku sa môže zapojiť do vzdelávacích aktivít v rámci medzinárodného projektu Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru. Na Slovensku ho realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania a okrem SR sú doň zapojené aj ďalšie tri krajiny – Gruzínsko (koordinátor projektu), Chorvátsko a Andorra.
     Cieľom projektu je prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a podpore výchovy k demokratickému občianstvu a výchovy k ľudským právam, vytvorenie praktických nástrojov na implementáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru za účasti študentov a učiteľov, ako aj podpora študentom stať sa tvorcami informácií prostredníctvom video materiálov zameraných na praktickú interpretáciu týchto kompetencií.
     Projekt sa realizuje v rámci spoločného programu pre projekty medzinárodnej spolupráce financovaného Európskou úniou a implementovaného Radou Európy s názvom Podpora vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam, Programový cyklus: Zavádzanie rámca kompetencií pre demokratickú kultúru Rady Európy do praxe.

Podrobné informácie na webovej stránke NÚCŽV.