» Aktuality » Stredná Európa má vysoký potenciál na rozvoj vzdelávania

Stredná Európa má vysoký potenciál na rozvoj vzdelávania

20.10.2016
Stredná Európa má vysoký potenciál na rozvoj vzdelávania
     Minister školstva Peter Plavčan sa stretol s ministrom Maďarska pre ľudské zdroje Zoltánom Balogom, ktorý má na starosti aj školskú agendu. Venovali sa oblasti regionálneho a národnostného školstva, športu a jednou z tém bola aj otázka vysokoškolského vzdelávania.
     „V Maďarsku  nastali v ostatnom období pomerne významné zmeny. Tamojšie  univerzity sa nielen materiálne dobudovali, ale  zvýšili aj  svoju kvalitu z hľadiska medzinárodného porovnania," povedal slovenský šéf rezortu školstva.  Maďarského kolegu informoval o úspešnom dokončení  komplexnej akreditácie Univerzity Jánosa Sélyeho v Komárne.   
     Ministri hovorili aj o vzdelávaní na národnostne zmiešaných územiach: „Pre nás oboch je veľmi dôležitá oblasť základných, respektíve stredných škôl. Obaja podporujeme snahu, aby boli zachované aj málotriedne školy, respektíve tie školy, kde je v jednotlivých triedach málo žiakov," uviedol minister Zoltán Balog. Ide podľa neho o otázku, ktorá sa týka národnostného školstva ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku.
     Obaja ministri sa tiež zhodli v otázke efektívnejšieho a kvalitnejšieho vzdelávania príslušníkov rómskej komunity. Detaily aj k tejto téme bude v prvom štvrťroku budúceho roka riešiť zmiešaná slovensko-maďarská komisia.
     Zoltán Balog pozval svojho kolegu do Budapešti, kde sa bude v novembri konať summit ministrov zodpovedných za šport a dodal, že Peter Plavčan by pri tejto príležitosti mohol navštíviť aj niekoľko slovenských škôl na území Maďarska.