» Medzinárodná spolupráca » Európske záležitosti » Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET2020)

Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET2020)