» Aktuality » Štipendiá na študijné a výskumné pobyty v Chorvátsku, Macedónsku a Slovinsku

Štipendiá na študijné a výskumné pobyty v Chorvátsku, Macedónsku a Slovinsku

09.01.2015
Štipendiá na študijné a výskumné pobyty v Chorvátsku, Macedónsku a Slovinsku
      Do 12. februára 2015 sa slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci môžu uchádzať o štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty do Chorvátska, Slovinska a Macedónska. Štipendiá sa udeľujú na základe programov spolupráce medzi slovenským ministerstvom školstva a ministerstvami školstva Chorvátska, Slovinska a Macedónska.
      Štipendium pokrýva životné náklady počas pobytu v hosťujúcej krajine. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spravidla prepláca cestovné výdavky na 1 cestu na miesto pobytu a späť.
      Chorvátsko umožňuje slovenským občanom získať štipendiá na semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace), na študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac), na letný kurz chorvátskeho jazyka a na prednáškový pobyt. Macedónsko ponúka štipendium na študijný alebo výskumný pobyt v trvaní 3 až 10 mesiacov a Slovinsko štipendium na 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt a na letnú školu a seminár slovinského jazyka. Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na portáli SAIA, n. o., ktorá administruje výber uchádzačov - www.granty.saia.sk.
 
     SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra – www.saia.sk) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj s Úradom vlády SR a s ďalšími organizáciami administruje viacero štipendijných a grantových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy pre záujemcov zo Slovenska i zo zahraničia, zároveň poskytuje informácie o štúdiu v zahraničí pre záujemcov zo Slovenska, ako aj informácie pre záujemcov zo zahraničia o štúdium na Slovensku.