» Ministerstvo » Štatút Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Štatút Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Štatút na základe všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ustanovuje zásady činnosti a jeho vnútornej organizácie, vzťahy ministerstva k ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám.