» Aktuality » Štátny tajomník Štefan Chudoba prijal veľvyslankyňu Čiernej Hory Slavicu Milačić

Štátny tajomník Štefan Chudoba prijal veľvyslankyňu Čiernej Hory Slavicu Milačić

15.01.2014
Štátny tajomník Štefan Chudoba prijal veľvyslankyňu Čiernej Hory Slavicu Milačić
 
      Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba prijal na pôde ministerstva v stredu 15. januára 2014 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Čiernej Hory Slavicu Milačić.
     Predmetom rokovania boli bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou (ČH) v oblasti odbornej prípravy, vedy a výskumu, ako i športu. Rokovalo sa tiež o možnej realizácii programov EÚ Erasmus+ a Horizont 2020 a o kooperácii oboch krajín pri projektoch Dunajskej stratégie.
      Partnerstvo sa bude uskutočňovať v rámci Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva a športu ČH v oblasti vzdelávania na roky 2013 – 2017, ktorý je vo finálnej fáze spracovania, ako i pripravovanej dohody medzi SR a Čiernou Horou v oblasti vedecko-technickej spolupráce.