» Aktuality » Štátny tajomník Peter Krajňák prijal zástupcov Národního ústavu pro vzdělávání v ČR

Štátny tajomník Peter Krajňák prijal zástupcov Národního ústavu pro vzdělávání v ČR

04.11.2016
Štátny tajomník Peter Krajňák prijal zástupcov  Národního ústavu pro vzdělávání v ČR
     Riaditeľku Národního ústavu pro vzdělávaní (NÚV) ČR Helenu Úlovcovú a jej námestníčku Renatu Drábovú prijal včera na pôde ministerstva štátny tajomník Peter Krajňák. Témou stretnutia boli možnosti vzájomnej spolupráce, keďže ústav zastrešuje široký okruh činností  - od  rámcových vzdelávacích programov a celoživotného vzdelávania, cez kontinuálneho vzdelávanie pedagógov až po pedagogicko-psychologické, výchovné a kariérne poradenstvo.
     „Našim cieľom je pripraviť človeka na dlhodobú zamestnateľnosť,“ predstavila jednu z činností NUV  riaditeľka Úlovcová. Spolu so štátnym tajomníkom P. Krajňákom sa zhodli na tom, že pre súčasnú dobu je dôležité zamerať sa aj na modernizáciu odborného vzdelávania.  „Je dôležité zamerať sa na širšie profilovanie absolventov, ktorí budú mať ľahšiu možnosť uplatniteľnosti v praxi,“ uviedol Krajňák.
      Národní ústav pro vzdělávání v ČR vznikol v roku 2011 zlúčením troch organizácii - Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického v Prahe a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR.