Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Štátny tajomník Peter Krajňák otvoril nový školský rok v Bratislave

Štátny tajomník Peter Krajňák otvoril nový školský rok v Bratislave

04.09.2017
Štátny tajomník Peter Krajňák otvoril nový školský rok v Bratislave
     Na Základnú školu a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave zavítal dnes štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák pri príležitosti otvorenia školského roka 2017/2018.
     V sprievode riaditeľky odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Márie Prékop prijal štátny tajomník pozvanie riaditeľky školy Kataríny Morvayovej na slávnostné podujatie v areáli školy.
     Peter Krajňák vo svojom príhovore poprial zástupcom školy, rodičom, učiteľom, nepedagogickým zamestnancom, pozvaným hosťom a predovšetkým žiakom veľa úspechov v nasledujúcim školskom roku a vyslovil želanie, aby mali veľa síl, entuziazmu a radosti do učenia.
     Zároveň ocenil špecifikum školy v podobe vyučovania maďarčiny a kvalitného vzdelávania, ktoré má pre maďarskú menšinu na území hlavného mesta SR nesmierny význam.