» Aktuality » Štátny tajomník Peter Krajňák na konferencii Public Sector Innovation in Education v Izraeli

Štátny tajomník Peter Krajňák na konferencii Public Sector Innovation in Education v Izraeli

12.06.2017
Štátny tajomník Peter Krajňák na konferencii Public Sector Innovation in Education v Izraeli
     Štátny tajomník Peter Krajňák sa v od 3. júna do 7. júna 2017 zúčastnil konferencie "Public Sector Innovation in Education" v Izreali. Konferencie sa zúčastnil aj izraelský minister školstva Naftali Bennett a jednej časti aj slovenský veľvyslanec v Izraeli Peter Hulényi.
     Konferencia, ktorú iniciovalo Ministerstva školstva v Izraeli, bola zameraná na prepájanie programov Teach For All a plánov systematických zmien ministerstiev školstva. Pozvaní boli riaditelia programov siete Teach For All a zástupcovia vedení ministerstiev. Za Slovensko sa jej preto spolu so štátnym tajomníkom zúčastnil aj zakladateľ a riaditeľ slovenského programu s názvom Teach for Slovakia, Stanislav Boledovič. Cieľom konferencie bolo zdieľať medzi jednotlivými krajinami najlepšie praktiky a inovácie vo vzdelávaní, podpora a hľadanie nových ciest efektívnej spolupráce medzi verejne zainteresovanými stranami a prehĺbiť spoločné chápanie globálnej vízie, vplyvu a potenciálu spolupráce pre programy siete Teach For All. 
     Na Slovensku v rámci tejto siete efektívne funguje program Teach for Slovakia, ktorý v rokoch 2015 a 2016 dostal finančnú podporu ministerstva školstva pre jeho zväčšenie na Slovensku a rozšírenie do ďalších regiónov. V rámci toho vyškolili a poskytli odbornú podporu v aplikovaní vo svete preverenej metodiky Teach For All väčšiemu počtu učiteľov pôsobiacich v rámci programu a zrealizovali viac aktivít podľa metodiky Teach For All pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Absolventi prvého ročníka dnes pôsobia aj na MŠVVŠ SR a na úrade Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Svoje skúsenosti z terénu tak priniesli do prípravy nových politík pre vzdelávanie týchto detí.
     Štátneho tajomníka zaujala jedna zo škôl v Jeruzaleme, kde pôsobí 14 učiteľov programu Teach first Israel. V odbornej učebni sa cez známu stavebnicu rozvíja technické myslenie, manuálna zručnosť a tímová spolupráca. Dôležitú úlohu zohráva v škole učiteľ, ktorý pôsobí v technickej praxi a vyučovací proces moderuje o odborne usmerňuje. Táto návšteva potvrdila, že pri zvýšenom počte učiteľov programu v rámci pedagogického zboru v školách, dochádza k zlepšeniu výsledkov žiakov, ktorí prichádzajú z rodín s nízkym socio-ekonomickým statusom.
     Prítomní zástupcovia vedení ministerstiev sa dohodli na ďalšej výmene skúsenosti pri legislatívnom nastavení prípravy učiteľov v partnerstve k programu a tiež na potrebe monitorovať a vyhodnocovať dopady na sprístupnenie kvalitného vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.