» Aktuality » Štátny tajomník na návšteve v Rumunsku

Štátny tajomník na návšteve v Rumunsku

22.07.2016
Štátny tajomník na návšteve v Rumunsku
     V dňoch 19.-21. júla 2016 štátny tajomník Peter Krajňák absolvoval zahraničnú pracovnú cestu v Rumunsku zameranú na oblasť podpory vzdelávania slovenskej menšiny v tejto krajine i na otázky širšej spolupráce pri výchove a vzdelávaní národnostných menšín v Európe.
     V sprievode riaditeľky odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Márie Prékop Peter Krajňák navštívil Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského (Liceul Teoretic J. G. Tajovský) s vyučovacím jazykom slovenským v meste Nadlac. S riaditeľom školy Pavlom Husárikom hovorili o súčasnej situácii tejto školy, podmienkach pre výchovu a vzdelávanie Slovákov žijúcich v Rumunsku i o zámere dobudovania novej školskej budovy, ktorá je vo výstavbe a momentálne chýbajú zdroje na jej dobudovanie.
     V druhý deň pobytu sa štátny tajomník zúčastnil v kúpeľnom meste Baile Tusnad na XXVII. Letnej univerzite a študentského tábora, kde v rámci panelovej diskusie vystúpil spolu s inými odborníkmi na tému: Akú Európu chceme?.
    
Obsahom návštevy letného tábora boli aj neformálne stretnutia, kde sa spoločne diskutovalo o potrebách vzájomnej spolupráce v oblasti výchovy a vzdelávania národnostných menšín. S partnermi z Rumunska, Maďarska a ďalších krajín sa zhodli na potrebe rozvoja menšinového školstva na území krajín V4 a krajín obývajúcich Karpatský oblúk.