» Aktuality » Štátny tajomník Juraj Draxler diskutoval o spolupráci s predstaviteľmi OECD

Štátny tajomník Juraj Draxler diskutoval o spolupráci s predstaviteľmi OECD

30.10.2014
      Zasadnutia Výboru OECD o politike vzdelávania, ktorý rokoval v Paríži, sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Zároveň absolvoval bilaterálne stretnutia so Stefanom Kapfererom, zástupcom generálneho tajomníka OECD, zodpovedného okrem iného aj za rozvoj zručností a realizáciu Stratégie OECD o zručnostiach,  Andreasom Schleicherom, riaditeľom Direktoriátu OECD pre vzdelávanie, Deborah Roseveare, riaditeľkou Sekcie OECD pre ďalšie vzdelávanie a Simonom Fieldom z Odboru odborného vzdelávania.   
      Výbor OECD prijal informáciu o práci a výsledkoch neformálnej pracovnej skupiny o vysokoškolskom vzdelávaní a schválil návrh sekretariátu OECD a neformálnej pracovnej skupiny spustiť v roku 2015 projekt zameraný na analyzovanie politík vysokoškolského vzdelávania. Zároveň výbor prerokoval informáciu o príprave plánu práce a rozpočtu výboru na roky 2015-2016, prípravu zasadnutia OECD na ministerskej úrovni o digitálnej ekonomike (Mexiko, 2016), ako aj správu o realizácii Odporúčaní OECD o bezpečnosti v školách v prípade zemetrasení.
     Predstavitelia jednotlivých krajín OECD sa oboznámili s online nástrojom a databázou OECD zameraného na poskytovanie údajov o vzdelávaní a umožňujúceho analýzu politík vzdelávania jednotlivých krajín, tzv. GPS. 
     Súčasťou rokovania výboru bola prednáška zástupcov japonskej školy Tohoku z oblasti postihnutej prírodnou katastrofou a následným zlyhaním jadrovej elektrárne Fukušima o projekte Školstvo v roku 2030, s využitím tejto skúsenosti a výsledkov projektu v širšom merítku v japonskom školskom systéme. Súčasťou zasadnutia bola prednáška fínskeho experta o šikanovaní v školách.