» Aktuality » Štátny tajomník Jaroslav Ivančo podpísal s českým rezortným kolegom protokol o pokračujúcej spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu

Štátny tajomník Jaroslav Ivančo podpísal s českým rezortným kolegom protokol o pokračujúcej spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu

25.01.2012

     Vo štvrtok 26. januára 2012 sa v Prahe uskutočnili bilaterálne rokovania medzi zástupcami Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky (MŠMT ČR).
    
Po zhodnotení doterajšej spolupráce v oblasti vzdelávania si štátny tajomník MŠVVaŠ SR Jaroslav Ivančo a námestník MŠMT ČR Ladislav Němec vymenili informácie o modeli financovania regionálneho školstva. Diskutovali aj o ďalšom postupe v rokovaní o ekvivalenčnej dohode týkajúcej sa vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní vydávaných v SR a ČR.
     Na záver stretnutia podpísali Protokol medzi MŠVVaŠ SR a MŠMT ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012 - 2016. 

Fotogaléria