» Aktuality » Štátny tajomník Jaroslav Ivančo na pracovnom výjazde v Martine

Štátny tajomník Jaroslav Ivančo na pracovnom výjazde v Martine

07.04.2011

     Štátny tajomník ministerstva školstva Jaroslav Ivančo navštívi v piatok 8. apríla 2011 Jesseniovu lekársku fakultu v Martine (JLF UK), kde sa oboznámi s úlohami a výstupmi Centra excelentnosti pre perinatologický výskum. Jeho vybudovanie bolo finančne podporené z eurofondov, a to prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Počas návštevy si prezrie  prístrojové vybavenie na Neonatologickej klinike JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) ako súčasti tohto centra excelentnosti. Návšteva bude pokračovať prehliadkou zrekonštruovanej operačnej sály a príslušného prístrojového vybavenia. Jej súčasťou bude aj videokonferenčný prenos z operačnej sály do seminárnej miestnosti na klinike.
     Popoludní sa presunie Jaroslav Ivančo do Spojenej školy na ul. Červenej armády v Martine. Na pôde školy sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského kola technickej olympiády, kde štátny tajomník ocení jej úspešných riešiteľov.

 Program výjazdu:
10:00 -  Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského
            (nová budova Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A)
         -  stretnutie s dekanom fakulty Jánom Dankom, prehliadka budovy novej
            auly JLF UK
         -  krátke videokonferenčné spojenie s Gynekologicko-pôrodníckou
            klinikou JLF UK a UNM - Centrom excelentnosti pre perinatologický
            výskum

 10:30  - Univerzitná nemocnica Martin - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF
             UK a UNM - Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum      

 13.00  - Spojená škola,  Červenej armády 4218/25, Martin