» Aktuality » Štátny tajomník Jaroslav Ivančo informoval poslancov o zámeroch ministerstva školstva v oblasti odborného vzdelávania

Štátny tajomník Jaroslav Ivančo informoval poslancov o zámeroch ministerstva školstva v oblasti odborného vzdelávania

11.11.2010

     Skúsenosti a zámery v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných odborných školách boli témou dnešného výjazdového rokovania Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v Galante, na ktorom sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo.
     Na stretnutí oboznámil poslancov parlamentu s konkrétnymi krokmi, ktoré ministerstvo podniká v záujme rozvoja stredného odborného školstva. Vo svojom vystúpení uviedol, že v súčasnosti formuje skupiny odborníkov, ktoré sa budú zaoberať prípravou zmien v regionálnom školstve. Jednou z nich je aj pracovná skupina pre odborné vzdelávanie a prípravu.
     Pri hodnotení súčasného stavu poznamenal, že agenda odborného vzdelávania bola doposiaľ komplexne vyriešená len zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave z roku 2009. Zákon je síce platný, ale v súvislosti s jeho uplatňovaním prax priniesla ešte mnohé otázky, ktoré bude musieť ministerstvo doriešiť. Preto sa v tomto období analyzuje súčasný stav, dopady tohto právneho predpisu, ako aj nedostatky v riadení agendy odborného vzdelávania a prípravy.
     Strategickým zámerom rezortu školstva je prehodnotenie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, jeho uplatniteľnosť v praxi a najmä opodstatnenie fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Ministerstvo chce osloviť zamestnávateľov so značným podielom na trhu práce a otvoriť s nimi dialóg o novelizácii zákona. Cieľom ministerstva je taktiež príprava koncepcie podpory odborného vzdelávania a prípravy už na základných školách. Pozornosť chce pritom zamerať na druhý stupeň ZŠ, kde chce zaviesť zážitkový program, ktorý umožní spoznať záujem žiakov o ich budúcu kariéru.
     V júni 2011 plánuje ministerstvo školstva predložiť na rokovanie vládneho kabinetu Koncepciu stredoškolského vzdelávania, ktorá má riešiť aj problematiku odborného vzdelávania a prípravy v nadväznosti na uplatňovanie absolventov škôl na trhu práce.

Galanta 11. november 2010