Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Štátna tajomníčka Romana Kanovská na rokovaní ministrov školstva EÚ

Štátna tajomníčka Romana Kanovská na rokovaní ministrov školstva EÚ

21.05.2015
Štátna tajomníčka Romana Kanovská na rokovaní ministrov školstva EÚ
     V dňoch 18. a 19. mája 2015 sa v Bruseli stretli ministri školstva členských štátov EÚ, Slovensko na tomto stretnutí zastupovala štátna tajomníčka Romana Kanovská.
     Hlavným bodom rokovania bolo vzdelávanie a jeho dôležitosť nielen z hľadiska pracovného uplatnenia, ale aj osobného rozvoja či kritického myslenia. Ministri sa taktiež zhodli na spoločnom postupe v oblasti vzdelávania, práce s mládežou a športu. 
     V rámci diskusie ministri upozornili, že na vzdelávanie sa dnes treba pozerať najmä z pohľadu osobného rozvoja, kritického myslenia a aktívneho občianstva so zameraním na spoločné európske hodnoty.
     Ministri rokovali aj o úlohe vzdelávania v ranom detstve a primárneho vzdelania, ktoré vedie k tvorivosti, inovatívnosti a digitálnym zručnostiam.
     Ďalším z bodov stretnutia bol aj šport a jeho úloha pri rozvíjaní zručností mladých ľudí. Ministri sa dotkli aj témy mládeže a zhodli sa na tom, že by sa mohla viac podieľať na politickej účasti v jednotlivých krajinách Európy.