» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila zasadnutia Aliancie sektorových rád

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila zasadnutia Aliancie sektorových rád

12.07.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila zasadnutia Aliancie sektorových rád
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnila, ako riadna členka Aliancie sektorových rád, dňa 11. júla 2017 na jej aktuálnom zasadnutí.
     Jedným z bodov predmetného zasadnutia, ktoré viedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav Ondruš, bola aj prezentácia zámerov pripravovaných národných projektov, ktoré budú financované z operačného programu Ľudské zdroje.
      Štátna tajomníčka deklarovala úmysel aj naďalej spolupracovať s rezortom práce a s Alianciou sektorových rád, a koordinovať nastavenie systémových prvkov Národnej sústavy kvalifikácií a Národnej sústavy povolaní. Na rokovaní sa takisto venovala pozornosť téme digitalizácie a príchodu nových technológií na trh práce.
      Aliancia sektorových rád garantuje činnosť sektorových rád v Slovenskej republike, koordinuje zavedenie nového spôsobu monitorovania požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a zosúlaďuje systém celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce.