» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na odovzdávaní výročných cien Slovenskej akadémie vied

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na odovzdávaní výročných cien Slovenskej akadémie vied

22.06.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na odovzdávaní výročných cien Slovenskej akadémie vied

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zúčastnila dňa 22. júna 2017 slávnostného výročného oceňovania vedeckých tímov a osobností Slovenskej akadémie vied za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy v uplynulom období. Podujatie sa konalo v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach. Tieto významné ocenenia sú odovzdávané každoročne, pri príležitosti výročia založenia akadémie.
     Ceny odovzdal predseda Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Šajgalík jednotlivcom, ale i vedeckým kolektívom za vedecko-výskumnú činnosť, ale i za popularizáciu vedy. Podujatia sa zúčastnil i predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák a ďalší hostia z akademickej a vedeckej obce. Je mimoriadne dôležité a spoločensky povzbudzujúce pravidelne poukazovať na dosiahnuté výborné profesionálne výsledky slovenských vedcov a vedeckých tímov. Nakoľko veda nepozná hranice štátov, je možné konštatovať, že dosiahnuté vedecké bádanie má mnohokrát výrazný medzinárodný presah a podieľa sa na tvorbe dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Veda takto získava morálne, ale i spoločenské ocenenie a posilnenie významu v našej spoločnosti.