» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala zástupcov Junior Chamber International

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala zástupcov Junior Chamber International

18.07.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala zástupcov Junior Chamber International
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová včera prijala zástupcov dobrovoľnej neziskovej organizácie Junior Chamber International (JCI), ktorá združuje mladých ľudí od študentov vysokých škôl až po podnikateľov v 120 krajinách sveta.
     S cieľom podporovať podnikateľské vzdelávanie organizuje JCI prednášky a semináre na vysokých školách a zároveň podporuje rozvoj aktívneho občianstva mladých ľudí.
     Zástupcovia JCI poďakovali za dlhoročnú spoluprácu s rezortom školstva na projekte Študentská podnikateľská cena, ktorého hlavnou úlohou je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas VŠ.
     V oblasti prepájania vzdelávania s praxou ponúka JCI možnosti širokej platformy spolupráce s jej partnerskými spoločnosťami. A práve táto oblasť predstavuje priestor pre ešte intenzívnejšiu spoluprácu, keďže rezort školstva pripravuje konkrétne projekty so zámerom podporiť profesijné bakalárske programy aj v spolupráci so zamestnávateľmi.