Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

17.01.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka
     Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka prijala dnes na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová.
     Hovorili spolu o plánovaných výskumných o možnostiach užšej vzájomnej spolupráce, aktivitách ŠPÚ v spolupráci s vysokými školami, ale aj o súčasnom stave školstva a jeho ďalších perspektívach. Nevyhli sa ani témam, ktoré sa týkajú cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti základného, stredného a vysokého školstva na Slovensku.
     „V súvislosti s aktuálnymi požiadavkami súčasnosti sa ŠPÚ osobitne zameriava na otázky, týkajúce sa možností zlepšenia výsledkov medzinárodných meraní žiakov vrátane PISA. Spolu s NÚCEM pripravujeme diseminačné konferencie pre školy, ktoré by sa mali v jednotlivých krajoch Slovenska zrealizovať do konca mája tohto roka s cieľom zmapovať podrobnejšie situáciu a pripraviť metodické odporúčania pre praktické využitie v školách,“ uviedol po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.