» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala predsedu bieloruského štátneho výboru pre vedu a technológiu

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala predsedu bieloruského štátneho výboru pre vedu a technológiu

02.05.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala predsedu bieloruského štátneho výboru pre vedu a technológiu
     Predsedu bieloruského štátneho výboru pre vedu a technológiu Alexandra Šumilina prijala v piatok 28. apríla 2017 štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
     Obe strany uvítali podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci a diskutovali o jej konkrétnej implementácii.
     Prvým z krokov bude zostavenie medzivládnej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu (2. štvrťrok 2017) a následne identifikovanie podmienok a tematických okruhov na predkladanie spoločných projektov pre roky 2019 – 2020 (3. štvrťrok 2017).
     Medzi prioritné oblasti možnej spolupráce zaradila štátna tajomníčka informačno-komunikačné technológie, biomedicínsky výskum a potravinovú bezpečnosť. Obe strany rovnako vyslovili záujem o rozvoj spolupráce v oblasti výmeny študentov a vedeckých pracovníkov, ako aj odhodlanie podporovať tvorbu partnerstiev s cieľom participácie na európskych výskumných programoch. Uvedené úlohy boli oboma predstaviteľmi v závere stretnutia potvrdené aj formálnym podpisom spoločného protokolu z rokovania.