» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala na pôde ministerstva delegáciu z Tadžikistanu

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala na pôde ministerstva delegáciu z Tadžikistanu

23.06.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala na pôde ministerstva delegáciu z Tadžikistanu
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala 23. júna 2017 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Tadžickej republiky Jeho Excelenciu pána Ismatulla Nasredinova.
     Pracovné stretnutie bolo venované najmä obojstrannému oboznámeniu sa so vzdelávacími systémami. Tadžický partner prejavil záujem o posilnenie a prehĺbenie vzájomných vzťahov vo vede a vedeckom výskume, ako aj v rámci vysokoškolského vzdelávania, špeciálne technických študijných programov a možnosti pridelení štipendií pre študentov z Tadžikistanu. Štátna tajomníčka informovala veľvyslanca o Národnom štipendijnom programe, prostredníctvom ktorého je možné pridelenie vládnych štipendií. Národný štipendijný program sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré určuje počet vládnych štipendií a cieľové krajiny pre príslušný akademický rok. Štátna tajomníčka partnera oboznámila o možnosti priamej kooperácie slovenských univerzít, nakoľko tieto disponujú právnou subjektivitou a akcentovala najmä oblasť a kvalitu medicínskeho vzdelania v Slovenskej republike. Veľvyslanec informoval o možnostiach štúdia perzského a arabského jazyka na štátnej univerzite v Tadžikistane pre slovenských záujemcov. Absencia právneho dokumentu medzinárodnej spolupráce nebráni tadžickým vedcom nadväzovať priame kontakty s inštitúciami na Slovensku, napr. Slovenskej akadémie vied a slovenských univerzít.